De GPC houdt op te bestaan in 2022| Deze website zal daarna niet meer beschikbaar zijn | Op 25 november is de laatste informele bijeenkomst van de GPC voor leden, Kom je goodiebag halen!

Voor psychologen

De Groninger Psychologen Coöperatie is een samenwerkingsverband van zelfstandig gevestigde gezondheidszorgpsychologen, psychotherapeuten en klinisch psychologen in de provincie Groningen.

We nemen deel aan regionale overleggen, delen vakinhoudelijke informatie en kennis onderling, hebben een website met een forum voor ad-hoc vragen en discussie en houden elkaar op de hoogte van landelijk beleid in de GGZ hulpverlening.

Samen zijn we meer dan de som der delen.

Lees verder

Voor cliënten

Op zoek naar een psycholoog?

Onze GZ-psychologen en psychotherapeuten zijn allen BIG geregistreerd, ze voldoen aan alle beroepsvoorwaarden en zijn bevoegd hun vak uit te oefenen. Tevens zijn ze lid van een beroepsvereniging als het NIP, de LVVP of de NVGzP. De psychologen zijn werkzaam in de basis GGZ, in de specialistische GGZ, of soms in beide.

Lees verder

Voor verwijzers

Verwijzen naar GPC psychologen?

De Groninger Psychologen Coöperatie zet zich in voor kwalitatief goede generalistische en specialistische geestelijke gezondheidszorg op lokaal niveau waarbij de cliënt centraal staat. Wij werken hierbij samen met huisartsen en de POH GGZ als poortwachters van de basisGGZ én met de specialistische GGZ. We streven naar overzichtelijke ketensamenwerking en kennisuitwisseling.

Lees verder

"Samen staan we sterk"

Overzichtskaart aangesloten psychologen

Contactformulier

Geef toestemming voor het gebruik van je ingevoerde gegevens door in het veld hiernaast “TOESTEMMING” met hoofdletters te toetsen:


Ik ga akkoord met het gebruiken van de door mij opgegeven gegevens om contact op te nemen.

Neem contact op

Samen staan we sterk

 

POSTADRES

Postbus 4006
9701 EA Groningen

Copyright Groninger Psychologen Coöperatie 2017-2019 | Privacy-beleid GPC (AVG)