Voor psychologen

De Groninger Psychologen Coöperatie is een samenwerkingsverband van zelfstandig gevestigde psychologen in de provincie Groningen.

De intercollegiale samenwerking houdt in dat er vervanging geregeld is bij ziekte, wachtlijsten of vakanties. Er kan makkelijk naar elkaar worden doorverwezen wanneer een specifieke behandeling vereist is; we kennen elkaars specialisaties.

We wisselen vakinhoudelijke kennis uit, hebben intervisie en blijven door onze regelmatige bijeenkomsten goed op de hoogte van het landelijk beleid in de zorg. Samen zijn we meer dan de som der delen.

Lees verder

Voor cliënten

Op zoek naar een psycholoog?

Onze psychologen zijn allen BIG geregistreerd, hetgeen betekent dat ze aan alle beroepsvoorwaarden voldoen en bevoegd zijn hun vak uit te oefenen. Tevens zijn ze lid van een beroepsvereniging als het NIP, de LVVP of de NVGzP. De psychologen zijn werkzaam in de basis GGZ, in de specialistische GGZ, of soms in beide.

Lees verder

Voor verwijzers

Verwijzen naar GPC psychologen?

De Groninger Psychologen Coöperatie zet zich in voor kwalitatief goede generalistische en specialistische geestelijke gezondheidszorg op lokaal niveau waarbij de cliënt centraal staat. Wij werken hierbij samen met huisartsen en de POH GGZ als poortwachters van de basisGGZ én met de specialistische GGZ. We streven naar overzichtelijke ketensamenwerking en kennisuitwisseling.

Lees verder

In Memoriam Pon Kaekebeke


 

In Memoriam 

 

Met veel verdriet hebben wij afscheid moeten nemen van onze lieve collega

 

Pon Kaekebeke

 

“Ieder mens is voor een deel net zoals alle anderen
en voor een deel anders dan alle anderen.
Die combinatie maakt een mens uniek.”

(Ann Weise Cornell)

Deze tekst was belangrijk voor Pon en gaat ook zeker op voor haar: zij was een unieke vrouw. Ze was een fijne, warme en creatieve collega, altijd rustig en vol aandacht en bovenal niet (ver)oordelend. We verliezen met Pon een enthousiast en kleurrijk persoon, een markante collega. Zo zal zij in onze gedachten blijven.
We zullen haar aanwezigheid enorm missen en zijn haar dankbaar voor haar aanwezigheid en bijdrage aan onze coöperatie en haar inzet als bestuurslid.
Ons medeleven gaat uit naar haar familie en vrienden.
Zij die Pon in deze laatste fase met liefde en zorg hebben omringd wensen wij veel sterkte, voor nu en in de toekomst.

Dag lieve Pon, rust zacht.

 

Bestuur en leden GPC Groningen

 


 

Donderdag 12 april organiseren we voor onze leden een extra GPC special over de AVG

We hebben Chiljon Jansen gevraagd voor ons een workshop te organiseren. Hij werkt al enige jaren samen met bedrijven om ze AVG-proof te maken en heeft dus de nodige ervaring. 

22 maart 2018 organiseert ELANN een nascholing omtrent de nieuwste inzichten en kennis over het afbouwen van antidepressieva in de huisartsenpraktijk. Meer dan een miljoen mensen in Nederland gebruiken antidepressiva. Belangrijk is dat deze mensen goed geholpen worden als zij willen afbouwen.

Op 13 december zetten tien ketenpartners in de geboortezorg hun handtekening onder het convenant kwetsbare zwangeren. Zij spraken af zich maximaal in te zullen spannen om baby’s in de gemeente Groningen een gezonde start te geven. Een viertal psychologen van de GPC maken hier deel van uit.

Overzichtskaart aangesloten psychologen

ContactformulierIk ga akkoord met het gebruiken van de door mij opgegeven gegevens om contact op te nemen.

Neem contact op

Samen staan we sterk

Wil je meer weten of wil je samenwerken? Vul hiernaast je gegevens in, dan nemen we zo snel mogelijk contact met je op.

 

POSTADRES

Postbus 4006
9701 EA Groningen

Copyright Groninger Psychologen Coöperatie 2017-2018 | Privacy-beleid GPC (AVG)