Vanaf 1 januari 2022 gaat het nieuwe zorgprestatiemodel in, alle lopende dossiers worden per 31 december gesloten. Dit heeft invloed op uw eigen risico. | Er zijn nog enkele HONOS+ boekjes beschikbaar | Corona: Houdt u zich aan de geldende regels in de praktijk van uw therapeut

Voor psychologen

De Groninger Psychologen Coöperatie is een samenwerkingsverband van zelfstandig gevestigde psychologen in de provincie Groningen.

We nemen deel aan regionale overleggen, delen vakinhoudelijke informatie en kennis onderling, hebben een website met een forum voor ad-hoc vragen en discussie en houden elkaar op de hoogte van landelijk beleid in de GGZ hulpverlening.

Samen zijn we meer dan de som der delen.

Lees verder

Voor cliënten

Op zoek naar een psycholoog?

Onze GZ-psychologen en psychotherapeuten zijn allen BIG geregistreerd, ze voldoen aan alle beroepsvoorwaarden en zijn bevoegd hun vak uit te oefenen. Tevens zijn ze lid van een beroepsvereniging als het NIP, de LVVP of de NVGzP. De psychologen zijn werkzaam in de basis GGZ, in de specialistische GGZ, of soms in beide.

Lees verder

Voor verwijzers

Verwijzen naar GPC psychologen?

De Groninger Psychologen Coöperatie zet zich in voor kwalitatief goede generalistische en specialistische geestelijke gezondheidszorg op lokaal niveau waarbij de cliënt centraal staat. Wij werken hierbij samen met huisartsen en de POH GGZ als poortwachters van de basisGGZ én met de specialistische GGZ. We streven naar overzichtelijke ketensamenwerking en kennisuitwisseling.

Lees verder

"Samen staan we sterk"

Overzichtskaart aangesloten psychologen

Contactformulier

Geef toestemming voor het gebruik van je ingevoerde gegevens door in het veld hiernaast “TOESTEMMING” met hoofdletters te toetsen:


Ik ga akkoord met het gebruiken van de door mij opgegeven gegevens om contact op te nemen.

Neem contact op

Samen staan we sterk

Wil je meer weten of wil je samenwerken? Vul hiernaast je gegevens in, dan nemen we zo snel mogelijk contact met je op.

 

POSTADRES

Postbus 4006
9701 EA Groningen

Copyright Groninger Psychologen Coöperatie 2017-2019 | Privacy-beleid GPC (AVG)