De Groninger Psychologen Coöperatie (GPC) is een samenwerkingsverband van zelfstandig gevestigde gezondheidszorgpsychologen, psychotherapeuten en klinisch psychologen in de provincie Groningen.

Postadres:
Postbus 4006
9701 EA  Groningen

De intercollegiale samenwerking houdt in dat je in het forum overleg vervanging kan regelen bij ziekte, wachtlijsten of vakanties. Er kan makkelijk naar elkaar worden doorverwezen wanneer een specifieke behandeling vereist is; we kennen elkaars specialisaties.

Naar buiten toe zijn we via de website als groep en individu goed te vinden.

We wisselen vakinhoudelijke kennis uit, kunnen onderling intervisie organiseren en blijven door onze bijeenkomsten op de hoogte van het landelijk en regionaal beleid in de zorg. Samen zijn we meer dan de som der delen.

Samen staan we sterk

Als coöperatie werken we samen met andere coöperaties en organisaties, zoals Zorgadvies Groningen, de Groninger huisartsen Coöperatie (GHC) en ELANN (Eerstelijns Advies Noord Nederland).

Er vindt regelmatig overleg plaats om ook elkaar op de hoogte te houden en mee te werken aan nieuwe ontwikkelingen in de zorg.

Regionale samenwerking

De voortdurende veranderingen in de GGZ vragen van individuele zelfstandige praktijkhouders flexibiliteit en energie de eigen praktijk in te richten naar de eisen van het moment.

Door goede onderlinge samenwerking en samenwerking willen wij:

 • Elkaar ondersteunen bij het omgaan met de veranderingen
 • Kennis delen en samenwerken op lokaal niveau
 • Aansluiten bij regionaal overleg om gezamenlijk op de hoogte te blijven van de veranderingen en de impact die dit kan hebben voor onze leden
 • Een stem zijn voor onze leden in deze overleggen
 • Elkaar ondersteunen in het toepassen van nieuwe ontwikkelingen in de zorg

Ook lid worden?

Voordelen van de GPC:

 • Kennisdeling
 • Scholing 
 • Intervisiemogelijkheden
 • Samenwerkingsverbanden
 • Herkenbaarheid naar cliënten en verwijzers in de regio

De Groninger Psychologen Coöperatie biedt een professionele netwerkvereniging, waarbij het doel is elkaar te versterken door kennisdeling en samenwerking en daarmee als vrijgevestigde psychologen de best mogelijke zorg aan cliënten te blijven bieden.

Het bestuur van de GPC bestaat per 1 januari 2021 uit:

 • Erwin Pelgrim  - voorzitter
 • Monique Waslander   - secretaris
 • Tinanda Schilt - penningmeester
 • Bianca Oostland - algemeen lid
 • Marrit Tigchelaar - algemeen lid

 

GEÏNTERESSEERD? LID WORDEN? MELD JE AAN VIA ONDERSTAAND AANMELDFORMULIER.

Bericht

Antispam, vul het antwoord op dit rekensommetje in a.u.b.: 6 + 2 + 4 =


Ik ga akkoord met het gebruiken van de door mij opgegeven gegevens om contact op te nemen.

Samen staan we sterk.

Aanmelden voor een lidmaatschap is niet meer mogelijk.

 

Copyright Groninger Psychologen Coöperatie 2017-2019 | Privacy-beleid GPC (AVG)